Nạp bình chữa cháy ơ Tiền Hải Thái Bình

 

THEO TCVN 3890-2009 PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO TRÌ PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY QUY ĐỊNH: TẤT CẢ HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY PHẢI ĐƯỢC BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ 06 THÁNG/01 LẦN. NHẰM ĐẢM BẢO HỆ THỐNG, VÀ PHƯƠNG TIỆN LUÔN HOẠT ĐỘNG VÀ TRONG TÌNH TRẠNG SẴN SÀNG KHI SỰ CỐ CHÁY NỔ SẢY RA. NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN CHO MỖI CÁ NHÂN, MỖI DOANH NGHIỆP….VÌ VẬY, CHÚNG TÔI CÔNG TY VTECH LUÔN TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG VỀ LĨNH VỰC PCCC TẠI KHU VỰC THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH, HẢI PHÒNG….NHẰM MANG LẠI SỰ AN TOÀN TỐI ĐA CHO CÁC CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP.

Công Ty Chúng Tôi chuyên nạp, bơm bình chữa cháy ở Tiền Hải Thái Bình:

NHÓM TIN CÙNG LOẠI